Hermes 36
Contents

THEMATIC SECTION
Linguistic monitoring of communication
between legal experts and laymen

Page
Availability
Henning Bergenholtz & Jan Engberg
. .
Hermes in the future
7
Birgit Eckardt & Jan Engberg
. .
Linguistic monitoring of communication between experts and
9 Download
non-experts in the legal field
Articles
.. ..
Sandra Hansen, Ralph Dirksen, Martin Küchler, Kerstin Kunz, Stella Neumann:
. .
Comprehensible legal texts
15 Download
- utopia or a question of wording?
On processing rephrased German court decisions
Markus Nickl:
. .
Linguistische Gutachten für Patente
41 Download
Viola Heutger:
. .
Der Platz der juristischen Fachsprache in der
55 Download
Experten-Laien-Kommunikation
Kent D. Lerch:
. .
Beobachter beobachten Beobachter
65 Download
Eine andere Sicht auf das linguistische Monitoring
der juristischen Experten-Laien-Kommunikation
Other Articles
. .
Masako Suzuki:
. .
Ordsprog og idiomer
77 Download
Erla Hallsteinsdóttir:
. .
Phraseographie
91 Download
Elin Waara & Philip Shaw:
. .
Male and Female Witnesses' Speech
129 Download
in Swedish Criminal Trials
Lise Bernhardt:
. .
Kohærens og kohæsion i hypertekster
157
Om sammenhæng i internettekster
Reviews
. .
Henning Koch og Anne Lise Kjær (red.):
. .
Europæisk retskultur - på dansk. 181 Download
København: Forlaget Thomson, 2004
(Henning Bergenholtz & Sandro Nielsen)
Replik til anmeldelsen af Henning Bergenholtz og Sandro Nielsen:
. .
Fagkulturer mødes: 191 Download
refleksion over den tværfaglige forsknings udfordringer
(Anne Lise Kjær)
Text Travel in the Global Age:
. .
Anthony Pym  (2004): The Moving Text - Localisation, Translation, and Distribution; 197 Download
Bert Esselink (2000): A Practical Guide to Localisation; Bert Esselink (2003):
Localisation and translation. (Birthe Mousten)
Fabricius, Julie & Roksvold, Thore:
. .
Anvendt retorik - tag sproget i munden. 219 Download
København: Akademisk Forlag, 2004
(Martin Nielsen)
Jensen, Iben:
. .
Grundbog i kulturforståelse. 227 Download
Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2005
(Hanne Tange)
Publications Received
231